روماک ماشین
56826774-021     
/
/
56827213-021     
56826310-021
09906484508
/

نمایندگی های فروش

شرکت روماک تجهیز          تلفن: 09195800261   56826774-021
شرکت سورنکو                 تلفن: 09199320031   56826310-021
شرکت روماکینگ              تلفن:  09120894729   56827213-021
WWW.ROMAKTAJHIZ.COM
WWW.SORENKO.COM
WWW.ROMAKING.IR
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و مربوط به شرکت روماک ماشین می باشد.

ایمیل:
Rak_ie@yahoo.com

آدرس :
تهران، اسلامشهر، انتهای خیابان کاشانی، شهرک صنعتی چیچکلو، بعد از تابلو و خیابان
آهنکاران -  درودگران، کوچه اول سمت چپ، پلاک 6
شماره تماس:  56826774-021   
56827213
56826310